BESÖK PÅ KRUSENSTIERNSKA TRÄDGÅRDEN

BESÖK PÅ KRUSENSTIERNSKA TRÄDGÅRDEN

BESÖK PÅ KRUSENSTIERNSKA TRÄDGÅRDEN Tisdagen den 25 april 2023Krusenstiernska trädgården är en välbevarad stadsträdgård från 1800-talet.Eftersom trädgården är omgärdad av ett högt träplank bidrar det till att när man går genom porten lämnar man nutiden och kliver in i...