BESÖK PÅ KRUSENSTIERNSKA TRÄDGÅRDEN

apr 25, 2023

Tisdagen den 25 april 2023
Krusenstiernska trädgården är en välbevarad stadsträdgård från 1800-talet.
Eftersom trädgården är omgärdad av ett högt träplank bidrar det till att när man går genom porten lämnar man nutiden och kliver in i det sena 1800-talet.

Vi fick en fin guidning av trädgårdsmästare Evelina Engholm.
Hon berättade för oss om hur man vårdar en kulturhistorisk trädgård.
Odlar samma blommor och växter som förr i tiden.

Här växer massor av fruktträd och bärbuskar.
Man tar till vara på allt som odlas i trädgården, precis som förr i tiden.
Man använder gårdens frukt och bär till saft, bakverk, sylt, marmelad och chutney.

Gräsytorna var ungefär som blomsterrabatter. Gräset slogs med lie med några veckors mellanrum.
En stor skillnad från dagens gräsmattor var att man inte gick på gräset, bara på gångarna.
Gångarna var cirka 120 centimeter för att passas kvinnornas vida kjolar.

Det höga träplanket bidrar det till bättre odlingsklimat. Man ser det tydligt till exempel på att tulpaner blommar mycket tidigare på Krusenstierna än i stadsparken som ligger alldeles i närheten.

Tack Evelina Engholm för en intressant och trivsam guidning.