HUR DU SKÖTER OM OCH VÅRDAR DIN JORD PÅ ETT HÅLLBART SÄTT

nov 23, 2023

Torsdagen den 23 november 2023

Trädgårdsmästare Nilla Bygdén var på plats på Hotell Svanen den 23 november för att föreläsa om vad jord egentligen är.

Nilla Bygdén har jobbat som trädgårdsmästare i drygt tjugo år och odlat i mer än trettio. Främst har hon arbetat i historiska trädgårdar i Västergötland, bland annat på Hellekis säteri på Kinnekulle. Nilla håller kurser i odling och kompostering. Hon har även volontärarbetat på gårdar och odlingar i Argentina, Spanien och på NZ.

Idag är Nilla trädgårdsmästare på två gårdar utanför Ulricehamn, Vinsarp och Lönnarps säteri. Där finns en stor köksträdgård med blandning av både grönsaker, blomster, frukt och bär där merparten av hennes arbetstid läggs.

Under bildspelet berättade Nilla om olika jordar. Åkerjord, brukad jord, matjord men också om torv, säckjord och problemet med Pyralider. Kompost, olika sorters gödsel och maskar var ett stort ämne under föreläsningen. Föreningen bjöd på kaffe och mättande smörgås i pausen.

//Marita

Tack Nilla för en intressant och trevlig föreläsning.