PROMENAD I UTVECKLINGSOMRÅDET SKÄRGÅRDSPARKEN, KALMAR

aug 16, 2023

Onsdagen den 16 augusti

Vi träffades vid gamla Salvehuset där Eva-Lena Larsdotter berättade om utvecklingen i området.

Skärgårdsparken är samlingsnamnet på de stora grönområdena utmed Västra sjön, mellan Stensö och Boholmarna. Här pågår just nu en stor satsning med att utveckla ett nytt friluftsområde.Olika intressen som vandring, cykling, ridning och fågelskådning ska kunna mötas här.Det finns fina paviljonger och många sittplatser för fika och grillning.

Naturen i närområdet ska även återställas och utvecklas för att främja biologisk mångfald och naturpedagogik.På vandringen genom området passerade vi dämmen, hagar och utsiktsplatser.

Vi tog en fikapaus på en naturskön plats med utsikt över Västra sjön.

Tack Eva-Lena för en mycket informativ och trevlig kväll.