ÅRSMÖTE 2022

feb 17, 2022

Torsdagen den 17 februari hade föreningen sitt 126:e årsmöte i huvudbyggnaden på Skälby

På grund av rådande pandemi hölls det enbart årsmötesförhandlingar.
Alltså ingen fika, inget lotteri och inte heller något föredrag.

Vår avgående ordförande Liselotte Hellström avtackades med blommor och presenter. Liselotte har varit ordförande i 10 år och har gjort ett ovärderligt arbete och fina insatser i föreningen. Hon är en idéspruta och mycket stor kunskap om det gröna.

Dessutom avtackades Ann-Mari Nilsson för sina insatser som kassör och Monica Bäckström i valberedningen.

Alla fortsätter vara medlemmar i föreningen så vi kommer att träffa dem även i fortsättningen.