VÅRT GRÖNA KALMAR KOMMUN

okt 28, 2021

Torsdag 28 oktober träffades vi i Kommunens växthus på Skälby.

Det blev en riktigt bra och intressant kväll där Stadsträdgårdsmästare Björn Strimfors pratade om och visade bilder på vårt gröna Kalmar.
Det finns ca 2 500 alléträd i Kalmar stad varav 700 på Kvarnholmen.
Man har påbörjat arbetet med trädersättning. Cirka 500 träd på fem år skall ersättas.
Så mycket fattigare staden blir om det inte finns träd och grönska. Jämför bild 2 o 3, 4 o 5 och 6 o 7.
Kommunens växthus på Skälby odlar alla sommarblommor som under vår och sommar pryder Kalmars gator, parker och torg. Det blir ca 72 000 vår och sommarblommor per år.