ENGELSKA PARKEN VID VÄRNANÄS GODS

apr 24, 2021

Lördag 24 april besökte vi Engelska parken vid Värnanäs gods. Kallt blåsigt men soligt.

Vi blev guidade av ägaren Agneta Östersten. Hon berättade att: En Engelsk park är en anläggningsstil som togs fram i England under senare delen av 1700-talet. Stilen är lummig grönska, stora lövträd och naturligt slingrande promenadstigar och välvda broar. Allt detta finns i Värnanäs. Bakom varje krök och buskage skulle det finnas en upplevelse. Ett kinesiskt lusthus och en eremithydda finns kvar än idag.

Egendomens nuvarande ägare, familjen Östersten, har under senaste 10-årsperioden lagt ner stora kostnader för parkens bevarande – promenadstigarna har förbättrats, broar har byggts och dammar har anlagts.

Vi tackar Agneta Östersten för mycket trevlig och informativ guidning.

Tips: Engelska parken på Wärnanäs är öppen året om för besökare.