BOKASHI – ERFARENHETS-UTBYTE 2018

nov 22, 2018

Torsdag 22 november 2018

Det blev en trevlig kväll. Alla deltog intresserat och delade med sig av sina erfarenheter av att kompostera med bokashimetoden.

Det kom fram många bra och konkreta tips som både vana och ovana användare har mycket nytta av.

Vi som ännu inte börjat lyssnade, lärde och inspirerades

Förklaring till bilderna i bildarkivet: Skriv datum på en vit plastskylt och markera var ni har grävt ner bokashikomposten. Skriv med blyets så kan skylten återanvändas.

Någon av oss hade gjort egen bokashihink av en gammal hink plus distans i botten och en enkel tappkran.