SKÖRDA VATTEN

okt 2, 2017

Torsdagen den 12 oktober 

Hur länge kan vi vattna våra trädgårdar med dricksvatten?

Eva Mathiasson är trädgårdstekniker och är en av författarna till boken ”Skörda regnvatten”. Eva berättade om olika sätt att samla/spara och utnyttja regnvatten.

Skapa vindskydd och skuggplatser för att minska växternas behov av vatten.

Täck öppna jordytor med marktäckare för att behålla fuktigheten i marken. därmed vatten och näring.