PLANTERING I SKÄLBYTRÄDGÅRDEN

apr 21, 2016

2 april 2016

Vi planterade bärbuskar i Skälbyträdgården.
Trädgården är öppen för allmänheten. Skälbyträdgården är en trädgård för alla sinnen.  Man kan känna jorden, lukta på blommorna, höra humlorna surra förbi