FÅGLARNAS TRÄDGÅRD OCH HOLKLIV

nov 17, 2015

Tore Hagberg, Jan Ottosson och P-G Svensson från Kalmar Ornitologiska förening berättade om de vanligaste fåglarna i vår trädgård,
hur vi skall mata dem på vintern och hur man bygger en bra fågelholk.

En fågelfamilj äter en million insekter under en sommar.

Träd, häckar buskage gynnar fågellivet i trädgården.

En fågelholk skall alltid placeras mot norr eller öster. Söder och väster blir för varmt.

Här är en bra länk som handlar om vad vi kan mata fåglarna med. Se här om fågelmat!