ÅRSMÖTE – 2012

feb 23, 2012

Efter årsmötet berättade geolog Jan Mikaelsson om ”Röda och gröna trådar – varför det växer som det gör”.
Detta gjorde han på ett mycket inspirerande och pedagogiskt sätt.
Föreningen bjöd på kaffe och hade lottförsäljning.