SOLLIDEN – 2009

aug 15, 2009

Vi fick en härlig rundvandring i parken. Trädgårdsmästare Eva Håkansson berättar om slottsparken och dess växter.