Vi bygger insektshotell

Torsdagen den 14 november kl 18.30 i Huvudbyggnaden på Skälby.

Vi bygger ett gemensamt insektshotell eller så bygger du ett eget.

Tag med verktyg och material om du har.

Kaffe med dopp 20 kr. Lotter 5 kr.