Kalmarvandring i vårens tid

Torsdagen den 24 maj kl 18.00 (OBS tiden!)

Vi samlas vid ankaret utanför slottet.

Via stadsparken guidas vi sedan vidare mot Kvarnholmen
av landskapsarkitekt Cathrine Hermansson.