Inställt på grund av coronapandemin. Kalmar Trädgårdsdag 2020

Kalmar Trädgårdsdag 2020 är inställt på grund av Coronapandemin.

Kalmar Trädgårdsdag återkommer 29 maj 2021.